Vad är en grossist egentligen?

Grossister kommer i många former och skepnader och ingen är egentligen den andre lik, men det som de alla har gemensamt är att de köper in en produkt i stora partier för att sedan sälja vidare till detaljhandeln. Vissa väljer också att sälja direkt till konsumenter men det är sällan deras huvudsakliga syfte. Grossisthandeln existerar inom många olika områden, det kanske vanligaste är livsmedel. Men också inom bryggerier, mejeriindustrin och pappersindustrin.

Ett gross står för 12 dussin eller 144 stycken, med andra ord ett stort antal. De som producerar produkter har antingen sina egna lager och säljer direkt till detaljhandeln eller så säljer de först vidare till ett grossistlager, som i sin tur säljer vidare till handeln. Idén bakom grossisthandel är att stora partier gör det möjligt att pressa priserna. Ett grossistlager gör det också möjligt för detaljhandeln att andas ut och inte behöva sitta på stora lager själva, alternativt sälja slut och tvingas invänta tillverkarens nästa produktionscykel.

För dig som konsument innebär det sällan någon direkt kontakt med grossister. Det händer inte särskilt ofta att du behöver köpa in en tillräckligt stor mängd av till exempel papper för att du ska behöva vända dig till en grossist. I stället kan du gå till detaljhandeln och få den mängd du behöver. Tack vare att det finns pappersgrossister kan du få så mycket papper du behöver och så snart du behöver det.

Förr fanns grossister och grossistlager utspridda över hela landet, men idag har det skett en koncentration av dessa på grund av den logistik det innebär. De som ägde en grossisthandel hade också själva en titel som grosshandlare, men det är inte särskilt vanligt i dagens samhälle. I dag är grossisthandeln i stort sett osynlig för en konsument, samtidigt som den är oumbärlig för detaljhandeln.