Tryck digitalt när du har bråttom

Traditionellt sett har tryck framför allt gjorts med så kallade tryckplåtar, vilket ger utmärkt kvalité på det du trycker, men är i regel en ganska långsam process. Om du är under tidspress när det kommer till ditt tryck kan det därför vara stressigt att behöva vänta på ett tryck som görs med tryckplåt. Då kan det istället vara en idé att nyttja den relativt nya tekniken digitaltryck.

Vad är digitaltryck?

Digitaltryck innebär att man inte först behöver göra trycket på en så kallad tryckplåt för att sedan överföra det till papper. Digitaltryck skickar motivet direkt från dator till papper, ungefär som den skrivare du kanske har hemma. Tidigare har digitaltryck oftast använts vid tryck av mindre upplagor eftersom det oftast är billigare än ett traditionellt tryck. Det här har också gjort att digitaltryck blivit synonymt med lägre kvalité men så är inte längre fallet. I takt med att tekniken har mognat har kvaliteten ökat. Idag är det väldigt liten skillnad mellan teknikerna när det kommer till kvalité och har du bråttom är den digitala tekniken det självklara valet.

Andra fördelar

Med ett digitaltryck framför ett traditionellt trycksätt kommer också andra fördelar. Beroende på din situation kan de locka mer eller mindre mycket.

  • Pris
  • Snabba iterationer
  • Leveranstid
  • Print-on-demand

Det är billigare att trycka digitalt, framför allt när du bara ska trycka i mindre upplagor. Faktum är att ju mindre upplaga, desto billigare blir digitaltryck i jämförelse. Eftersom det går snabbare att trycka kan det också minska leveranstiderna och när du gör ditt testtryck kan du också göra fler iterationer snabbare än vad du kan med en traditionell tryckteknik. Sist men inte minst kan man vid digitaltryck göra så kallad print-on-demand vilket betyder att man endast behöver trycka när det finns beställningar på produkten. Det finns ingen anledning att sitta på ett jättelager av din tryckprodukt eftersom du kan trycka den när du vill utan ökade leveranstider.