Papperstillverkningens påverkan på miljön

I dagens samhälle är miljön en viktig aspekt i all industri. Papperstillverkningen har länge haft ett rykte om sig att inte vara miljövänligt. Det stämmer att all industri har någon slags påverkan på miljön men till vilken grad gäller det papperstillverkningen?

Återanvändning av papper

Papper är en av de produkter som är enkelt att återanvända och återvinna. Papper kan återanvändas ungefär 5-7 gånger innan fibrerna blir så pass dåliga att de inte längre kan nyttjas. Därefter blir det till biobränsle. Papper har också den fördelen att det kommer från en förnybar källa, nämligen skogen, vilket gör det till ett av de miljövänligare materialen.

Skogsskövling

En vanlig syn på papperstillverkningen är att den bidrar till skogsskövling. En rapport från FN visar däremot att mängden skog har ökat med en yta motsvarande Schweiz mellan åren 2005 och 2015. Detsamma gäller dessvärre inte för alla delar av världen, men minskningen ser i alla fall ut att ha avstannat de senaste 25 åren.

Avfall och utsläpp

Skog absorberar koldioxid och därför kommer mängden skog vara avgörande för att bekämpa de klimatförändringar vi ser just nu. Självklart gör pappersindustrin ett avtryck på planeten men i jämförelse med andra industrier har papper relativt låga utsläpp och använder sig i hög grad av förnybar energi. Dessutom har pappersindustrin i Europa minskat sina utsläpp avsevärt de senaste åren.

Förbrukat papper ses ofta som ett avfall men ibland kan det också vara en resurs. Papper är ett av världens mest återanvändningsbara material. I Europa återvinns 72 procent av allt papper, där Sverige ligger i framkant genom att återvinna hela 90 procent av alla tidningar, reklamblad och dylikt varje år. Ett annat sätt att se på det är också att de förpackningar som används i matbutiken har en avgörande roll för hållbarheten på maten de innehåller. Tack vare förpackningarna minskar matsvinnet, som i sig är en av de största miljöbovarna.