E-handel för papper

Det är lätt att hitta tillverkare av papper på nätet, och man kan enkelt göra en prisjämförelse för att hitta den bästa affären. Viktigt att tänka på är att det nästan alltid är billigare att välja papper ur ett standardsortiment när det kommer till format och exempelvis färg.

Att beställa papper på nätet

En av de svåraste sakerna då man beställer papper på nätet, särskilt om man söker någonting utanför det vanliga A4 pappret för skrivaren, är att veta vilken struktur och vikt man ska välja. Hos många återförsäljare av papper kan man beställa en lathund, med prover på de olika papperssorterna, då kan man fysiskt känna efter vad man ska välja. Det här kan liknas vid att välja ut tapeter till sitt hem, eller ha en provkarta med olika kulörer så man tänkt måla om hemma. Den som ska ha vanligt papper till sin skrivare bör välja en vikt mellan 80-90 g/m2. De flesta känner till den här typen av pappersvikt, så det kan vara bra att utgå ifrån dessa siffror. Papper har även en fiberriktning som kan delas in i två olika tyder. Långfibrigt papper har sina fibrer lagda i samma riktning som en skrivare matar in pappret, och passar därför bäst för detta ändamål. Kortfibrigt papper däremot, har sina fibrer vinkelrät mot papprets långsida. Det kortfibriga pappret blir alltså inte tillräckligt starkt för att användas på de flesta skrivare. Man bör dock alltid följa skrivarens egen manual, för att välja korrekt papper.

Emballage för skickade varor

När nästan alla butiker erbjuder sina fysiska produkter även på nätet, ökar efterfrågan på bra att att sända varor till kunderna. Det finns en mängd olika återförsäljare för emballage påsar av papper, som både skyddar innandömet och är bättre för miljön än plast. Väljer man att emballera med papper, är det enkelt för konsumenter att lägga pappret i återvinningen.