Dagens samhälle blir allt mer digitalt. Exempelvis kan man numera betala alla sina räkningar över nätet istället för att ta emot dem i brevlådan. Böcker och dagstidningar kan läsas på läsplattor och man kan kommunicera med släktingar via telefonen istället för med post. Papper har dock inte helt spelat ut sin roll utan fyller ett syfte i flera sammanhang.

Papper i reklam

Papper innebär en mer konkret representation av text än text på en skärm. Den på skärmen visas där endast tillfälligt och kan enkelt tryckas bort. När texten finns på ett papper kan man få en mer fysisk och konkret relation till texten genom att faktiskt kunna ta i pappret, något som förstärker förståelsen och tillägnandet av texten.

Detta används bland annat i reklamsyften. När exempelvis besökare på en mässa ska ta emot reklam vill de som delar ut den gärna att besökarna ska kunna ta med den hem, se på den flera gånger och uppleva den konkret. Bloggen kommer därför mer ingående beskriva vikten av att framföra reklam i pappersform.

Papperstillverkare

Om man vill trycka något på ett papper är det viktigt att pappret exempelvis är av god kvalitet. Om det inte är fallet kommer bland annat bildåtergivningen bli dålig och inte ge rättvisa åt budskapet.

Den här bloggen kommer därför berätta om olika papperstillverkare och vilka olika sorters produkter de har att erbjuda. Det gör att man får en bättre möjlighet att kunna välja papper av bra kvalitet. På så sätt får man en bättre chans att framföra sitt budskap.